[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Tổng hợp gái Tàu Chó dễ thương.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Tổng hợp gái Tàu Chó dễ thương":

Mây thằng phản động việt nam chơi tạm mấy con này đi chờ bố mướn xã hội đen đến là vừaĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 11:13 Ngày 14 tháng 6 năm 2011