[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Kêu gọi tài trợ!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Kêu gọi tài trợ!":

vua gui vao tai khoan 5 trieuĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 23:50 Ngày 24 tháng 6 năm 2011