[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Bo 17 tuổi, sẵn sàng đẻ con cho ai yêu mình.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Bo 17 tuổi, sẵn sàng đẻ con cho ai yêu mình":

deo" byes" tke" nao` tkkem` rO?rai~
Boc" tem cko e nay`
a cko Sdt nka";)Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:44 Ngày 23 tháng 6 năm 2011