[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Body painting 2010.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Body painting 2010":

chup ch0 c0n nay tam ly phaj ca0
va het suc bjnh tynh~ ko chy chen'Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:49 Ngày 07 tháng 6 năm 2011