[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh - Phần 2.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh - Phần 2":

Hay quá , GN ráng nhanh nhanh nhá :DĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 09:19 Ngày 24 tháng 6 năm 2011