[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Video clip: Người lớn đánh trẻ em dã man tại Sài G....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Video clip: Người lớn đánh trẻ em dã man tại Sài G...":

Dm Trung Quốc sắp đánh tới nơi rồi còn cãi nhau.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:00 Ngày 07 tháng 6 năm 2011