[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Mẹ xỉu lên xỉu xuống vì con chụp ảnh hơi sexy?.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Mẹ xỉu lên xỉu xuống vì con chụp ảnh hơi sexy?":

b0n c0n gai bj0` n0 lam sa0 ay nhy? nU"ng nhanh the'.H0*i tru0c t0 = tu0*i? n0' vAn~chUa biE^t' nUng"Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:45 Ngày 06 tháng 6 năm 2011