[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

thằng này trước đây mẹ nó đi du lịch trung quốc vào rừng chơi bị chó sói bắt được hiếp bấy nhầy rồi đẻ ra nó nên giờ nó nhận trugn quốc làm cha.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:47 Ngày 05 tháng 6 năm 2011