[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

Ở Sài gòn hết người rồi hay sao mà không dạy cho nó một bài học? Tiếc là mình không ở Sài gòn. Anh em yêu nước Sài Gòn đâu cả rồi? Hay là chỉ mạnh mồm nói thôi chứ không dám hành động?Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:54 Ngày 08 tháng 6 năm 2011