[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh viên năm đầu đại học Y và 8000 bức hình se....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh viên năm đầu đại học Y và 8000 bức hình se...":

mấy tụj bây nứg cặc hả đi chơi đĩ đi con nhỏ này chơi k dc đâu ..................để tao chơi nó choĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:45 Ngày 08 tháng 6 năm 2011