[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

mẹ cái thằng 110, mày ăn nói kiểu đó hả? mày cũng là chó nốt, tham ô là chuyện tham ô, đất nước nào mà không có tham ô, hối lộ, tội nào xử theo tội ấy, chuyện đó có pháp luật lo liệu, còn cái thằng bán nước như mày thì có cái đéo gì để viết comment lên đây hả chó, khi đất nước lâm nguy thì tất cả những ai là con dân nước việt, mang trong người dòng máu Việt Nam thì cũng phải có quyền và nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. còn con chó cái như mày, chưa gì mày đã chạy theo mỹ, mà bộ dạng của mày thì làm được tích sự gì cho xã hội chưa? mày đi ăn cứt đi, tao nói thiệt mày nhé, nếu có chiến sự xảy ra, người đầu tiên tao bắn là mày đó đồ con chó cái. mày đi ăn cứt đi, mày chỉ là gánh nặng cho xã hội thôi, tao nói tốt nhất là mày tìm 1 cái cầu tiêu công cộng nào đó rồi cắm cái đầu xuống mà chết đi. chó cái láo toét.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:09 Ngày 14 tháng 6 năm 2011