[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Việt Nam, bác sĩ và con chó.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Việt Nam, bác sĩ và con chó":

Làm nghề nào vô đạo đức đáng chết 1 thì làm bác sĩ vô đạo đức đáng chết 10.
GN viết hay. Cố phát huy.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:31 Ngày 09 tháng 6 năm 2011