[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven":

con này không bị điên thì cũng bị thần kinh.đề nghị bố mẹ con này mà đọc đc kai này thì cho nó vào trại tâm thần nhaĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:23 Ngày 10 tháng 6 năm 2011