[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ...":

thôi xóa cho người ta luôn đi, vì thế mà người thân ây xảy ra chuyện rồi, đời người ai chẳng có sai lầm, đâu có ai mún nỗi tiếng vì dính scandand máy chuyện này đâu. Theo mình xóa bài này đi.
Xóa...
Xóa...Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 00:16 Ngày 14 tháng 6 năm 2011