[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Kêu gọi tài trợ!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Kêu gọi tài trợ!":

hix chủ thầu xây dựng cũng cần tài trợ ;))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:12 Ngày 06 tháng 6 năm 2011