[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Pun 17 tuổi, quận 5 Sài Gòn, chuyên gia show hàng.

Calvin bBoy đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Pun 17 tuổi, quận 5 Sài Gòn, chuyên gia show hàng":

SAx mặt nhìn đéo đỡ dc các bác ạ.Con này vừa chơi vừa lấy túi ni lon bịt mại may ra còn dc )))Được đăng bởi Calvin bBoy vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 02:27 Ngày 28 tháng 6 năm 2011