[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh 16 Hà Nội, xinh như tranh vẽ.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh 16 Hà Nội, xinh như tranh vẽ":

mAY' COn RE? Rck nung lOZ muON DIT A`Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 12:25 Ngày 14 tháng 6 năm 2011