[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Đào mộ hiếp dâm xác chết thiếu nữ đã chôn 3 ngày.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Đào mộ hiếp dâm xác chết thiếu nữ đã chôn 3 ngày":

Còn hơn cả súc vật...Hơi ghê...Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 23:50 Ngày 17 tháng 6 năm 2011