[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

mình nghỉ phần kết câu truyện... củng giống như tựa truyện ( nước mắt của yêu tinh ) =))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:30 Ngày 06 tháng 6 năm 2011