[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Chuột khổng lồ ăn thịt 2 em bé ở Nam Phi.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Chuột khổng lồ ăn thịt 2 em bé ở Nam Phi":

tkang muon an ko tao ban cko ank co 2 con neĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 03:52 Ngày 17 tháng 6 năm 2011