[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh viên năm đầu đại học Y và 8000 bức hình se....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh viên năm đầu đại học Y và 8000 bức hình se...":

du da du don la chien troi danh ma kung lam nua ak .bon nay la bon lam gai diem voi trai bao thui.chu nha giau thi sao ak.dau pai nha giau mun lam j thi lam au ak,neu ma e co thak mak j thi pm a nha.a chieu may e do nha.may dung la hai dua e tot kua tui do,nho la may e nen coi het thi tot hen do.dung nhu loi day kua pame do,na'nĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:33 Ngày 11 tháng 6 năm 2011