[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

Đkm mày , mày sủa như cắn vào đít tao ý, mày đúng là thứ cặn bã của đất nước Việt NamĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:11 Ngày 06 tháng 6 năm 2011