[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Ảnh: Nữ sinh 9x hư hỏng.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Ảnh: Nữ sinh 9x hư hỏng":

Ốy giỜi Ôy.......đÚg lÀ 1 kÁi lŨ lEz dƠ bẨn........gÁi tƠ w4...Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 23:54 Ngày 27 tháng 6 năm 2011