[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Tổng hợp gái Tàu Chó dễ thương.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Tổng hợp gái Tàu Chó dễ thương":

mấy con chó tàu khựa, chơi chết mẹ nó đi aeĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 01:27 Ngày 14 tháng 6 năm 2011