[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh 16 Hà Nội, xinh như tranh vẽ.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh 16 Hà Nội, xinh như tranh vẽ":

Chẳng thấy đẹp đéo gìĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:53 Ngày 11 tháng 6 năm 2011