[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Chuột khổng lồ ăn thịt 2 em bé ở Nam Phi.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Chuột khổng lồ ăn thịt 2 em bé ở Nam Phi":

dizz me con chuột chà bá lun bây có tao mà thấy cái là taoi xỉu tại chổ liềnĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:37 Ngày 08 tháng 6 năm 2011