[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

sao lại bị lỗi font chữ thế bác??
Có cách nào khắc phục k?Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:45 Ngày 07 tháng 6 năm 2011