[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin":

chac' co ng loc. goj` wa' ma` theg cug faj dan quay. day saj. do` hao lum' nen moj' dc zay wa =))=))=))=))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:27 Ngày 15 tháng 6 năm 2011