[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Giới thiệu.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Giới thiệu":

vãi bốngĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:17 Ngày 09 tháng 6 năm 2011