[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Video: Trâu húc lòi ruột sư tử để cứu con.

crazy đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Video: Trâu húc lòi ruột sư tử để cứu con":

bc' admin ny vui tinh ge nhi , ton post nhung tu de nghe hy vkl vo nhung tht ra thi khong co' 9' xc cho lem ^^Được đăng bởi crazy vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:52 Ngày 11 tháng 6 năm 2011