[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

ai ở gần thằng này. đập chó nó vài cái đi. đồ bán nước. bọn tàu ko biết cho nó ăn cục cứt gì mà nói làm chó vậy. đánh chết mẹ nó đi.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:19 Ngày 07 tháng 6 năm 2011