[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven":

hầy dà, bạn lày thick chết ak, mềnh cũng rack nhiu` roy tý nữa chết đấy, đừng đùa kiểu đấy chứĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:44 Ngày 03 tháng 6 năm 2011