[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven":

việt nam có loại như thế này đi đánh bom cảm tử thì éo sợ bọn tàu juiĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:26 Ngày 10 tháng 6 năm 2011