[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

dkm thang ban nc nay.cut me m sag tau' ma o.vn ko chua chap nhung dua nhu mayĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:04 Ngày 08 tháng 6 năm 2011