[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven":

ngu lau zot ben kho dao tao .... gack tay thy co zy ghe dau ///logic cu zy nhu cu mi ... cao het long mu gack them vai chu ank moi ne?Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:09 Ngày 07 tháng 6 năm 2011