[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Girl Việt Nam sexy, quyến rũ phần 21.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Girl Việt Nam sexy, quyến rũ phần 21":

sao pa%y h bo.n k0n ga'y lai thi'k khoe ha`g tug le^n ma.g the^' nhi?nhi`n thi` co^g nha^.n la` xinh tha^.t nhug ma` xinh la.i k0`n mag ti'h da6m thi` ku~g cha?g k0`n ka'i j` ka.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:24 Ngày 15 tháng 6 năm 2011