[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

đúng là con chó ,mà là loại chó ngu vãi. ném cứt cho nó ăn no đê. khỏi có thời gian cắn ông tổ nóĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 01:25 Ngày 14 tháng 6 năm 2011