[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

nguoi k0a ke? tot ke? xau'.doi` k0a' that. k0a' hu*? lam s pek dc hjazĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:34 Ngày 14 tháng 6 năm 2011