[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ...":

dù sao bạn bè trong trường cũng biết hết rồi.Nhục mặt lắm rồi...như vậy cũng là bài học của M.A và những bạn trẻ khác..Sai 1 bước sẽ lãnh hậu quả như thế này. Sống trên đời cần có sự cảm thông và tha thứ....:-(Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 00:10 Ngày 28 tháng 6 năm 2011