[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin":

be' su nhjn` dag' iu...neu chua mat zjn thy` wa? la la. doa'.hj\_________________________________________________________________________________________________Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 06:45 Ngày 16 tháng 6 năm 2011