[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về 'Bữa tiệc tử thi' ở Hàn Quốc.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "'Bữa tiệc tử thi' ở Hàn Quốc":

kinh khung khiepĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:59 Ngày 11 tháng 6 năm 2011