[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Chiến sĩ trẻ đang... làm gì thế này?.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Chiến sĩ trẻ đang... làm gì thế này?":

diss ba chung maj dien het ca? lu~!!
chung maj la toan nhung phe vat cho xa hoi VietNAm!!
chung maj troi sinh de? san~ de? lam dy~!!
tui maj dy chet het cho xa hoi con dat^' de? ma o!!
chua' chung maj song phe^' vat
benh^.. hoan...po^.. may thang binh...Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:59 Ngày 10 tháng 6 năm 2011