[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Video clip: Người lớn đánh trẻ em dã man tại Sài G....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Video clip: Người lớn đánh trẻ em dã man tại Sài G...":

đỵt mẹ mấy con mụ già đứng đấy bú cặc à mà không can đỵt mẹ mấy con này phải cho nó đi tùĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:27 Ngày 11 tháng 6 năm 2011