[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

dkm tui bay chỉ dc cái miệng sao bay giờ con` chưa tiễn nó zô hòm :))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 09:44 Ngày 15 tháng 6 năm 2011