[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

ai ma bít kon chó này thi đâp cho nó dập mõm đi kaj đừng để nó sủa bậy thếĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:20 Ngày 07 tháng 6 năm 2011