[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh - Phần 2.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh - Phần 2":

GN ơi có thể gữi cho mình cái entry gữi cho ấy k?
GN hãy liên hệ YH!i_alonetime_and_comeback_forme
đợi tin GN đó!Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 11:34 Ngày 24 tháng 6 năm 2011