[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Cave Việt Nam được giới thiệu đến 60 nước trên thế....

60 đây đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Cave Việt Nam được giới thiệu đến 60 nước trên thế...":

no no, cave là từ chỉ cái hầm (rượu), sau này được dùng để chỉ các cô tiếp viên ở quán rượu, cuối cùng là thành từ chỉ bọn đĩ

thực ra từ này mới có ở VN chục năm thôi, mình còn 1 tờ báo tài hoa trẻ khoảng năm 2000 nó giải thích tại sao SV đi làm cave (lúc đó có nghĩa là bồi bàn nữ)Được đăng bởi 60 đây vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:50 Ngày 22 tháng 6 năm 2011