[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục":

giong dis weĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 09:08 Ngày 18 tháng 6 năm 2011