[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Ảnh: Tội ác dã man: Hiếp dâm tập thể còn chụp ảnh ....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Ảnh: Tội ác dã man: Hiếp dâm tập thể còn chụp ảnh ...":

DKM bọn Tàu Khựa mất dạy còn con nhỏ kia đã vậy còn đem thân nó ra cho ng ta làm nhục còn đứa kia tội nghiệp chống cự thì bị nặng thêm nữa mấy thằng đó mà qua VN đi là chết với taoĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:41 Ngày 05 tháng 6 năm 2011