[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Chí phèo thời đại.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Chí phèo thời đại":

dang tiep dj admin oiĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:54 Ngày 10 tháng 6 năm 2011